Hét antwoord op uw financieringsbehoefte

Het begint met een idee. En dan? 

Ondernemers zijn vaak zeer enthousiast over hun idee. Maar met een idee alleen ben je er niet. Het is verstandig, en meestal zelfs noodzakelijk, om je idee op papier te zetten. Het is verstandig omdat het je dwingt over zaken na te denken zoals de bedrijfsstrategie, marketing, concurrentie en de markt. Het is zelfs noodzakelijk indien je een financiering nodig hebt.

Ondernemingsplan

Er zijn verschillende templates beschikbaar op internet om een ondernemingsplan te maken. En allemaal bieden ze een leidraad voor het maken van een ondernemingsplan.
Het is echter een behoorlijke klus. Zeker als je het goed wil doen.

Door onze expertise weten wij precies waar een ondernemingsplan aan moet voldoen om een financiering wel voor elkaar te krijgen. Een professioneel ondernemingsplan omvat een financieel plan met een exploitatiebegroting, openingsbalans en een kasstroomoverzicht voor de komende 3 boekjaren. Daarnaast moet er een duidelijke onderbouwing zijn van de financieringsbehoefte.

Daarnaast is een professioneel ondernemingsplan een visitekaartje van de ondernemer en zijn onderneming.
En dat is nu precies de belangrijkste motivatie van potentiële investeerders om te investeren.

Begeleiding financiering

Regelmatig spreken wij ondernemers die hun financiering bij de bank niet rond krijgen. Banken moeten meer eigen vermogen aanhouden om risico’s in te dekken.
Hierdoor zijn ze kritischer en veeleisender geworden bij het aangaan van nieuwe risico’s.

Gelukkig zijn er alternatieve financieringsvormen. Wij zijn specialisten om u te begeleiden met uw financieringsaanvraag. Met ons kredietrapport en onafhankelijk keurmerk vergroot u de kans op een succesvolle financiering. Daarnaast bepalen wij de juiste financieringsvorm en beschikken wij over een groot netwerk.

Quick scan

Met onze Quick Scan kunnen wij de haalbaarheid van uw financieringsaanvraag inschatten.
U ontvangt een aantal bruikbare adviezen voor het uitwerken van uw idee, feedback op uw ondernemingsplan en/of tips voor een succesvolle financieringsaanvraag.

Zijn er vragen? Of wilt u gelijk een afspraak maken voor een Quick Scan? 

 

Contact