Het ontwikkelen van een visie

De ontwikkeling van een visie vergt per situatie een specifieke invulling, afhankelijk van de organisatie-eenheid waarvoor zij de koers moet uitzetten. Niettemin zijn hier uit de beschikbare, veelal op praktijkervaringen gebaseerde literatuur enkele algemene richtlijnen gedestilleerd.

Uiteraard speelt het management bij het ontwikkelen van een visie een belangrijke rol, maar ook anderen zijn nodig. Wie uit de organisatie precies bij het proces betrokken moeten worden kan voor de diverse niveaus in de organisatie en per situatie verschillen. In ieder geval zou als principe gehanteerd moeten worden dat betrokkenheid vereist is van een ieder waarvan ‘ondernemerschap’ verwacht wordt. Dit geldt dus zeker voor de profitcenter managers, maar in veel gevallen ook voor de functionele afdelingsmanagers. Bovendien is het meestal zinvol om ook niet-managers een rol te laten spelen, bijvoorbeeld omdat zij op een specifiek terrein veel kennis bezitten, of omdat zij frisse nieuwe ideeën hebben. Bij het keuzeproces kan rekening worden gehouden met de cultuur en de gewoonten van de organisatie.

"stakeholders zijn eigenlijk al diegenen met een belang"

Naast het management en niet-managers die op een specifiek terrein veel kennis bezitten, of frisse nieuwe ideeën hebben, moeten ook de overige stakeholders en participanten geïdentificeerd worden. Op deze manier kan de visie ook aan hun belang worden gerelateerd. De stakeholders zijn eigenlijk al diegenen met een belang in de acties van een organisatie. De verschillende stakeholders hebben uiteraard verschillende belangen en sommige belangen zijn directer dan andere. Hierdoor hoeven niet alle stakeholders direct te worden betrokken bij de ontwikkeling van de visie, maar er moet wel rekening gehouden worden met de belangen van alle stakeholders.

Verder is het belangrijk om bij het ontwikkelen van een visie rekening te houden met de toekomstige omgeving.

Hierbij is het niet alleen maar een zaak van de toekomstige omgeving beschrijven, maar om rekening te houden met mogelijke onzekerheden, bedreigingen en mogelijkheden die zich voor kunnen doen in de toekomst.

Tot slot moet men er voor oppassen dat er geen tegenstrijdigheden bestaan. Er zal geen sprake zijn van een inspirerende visie indien er sprake is van conflicterende waarden, of dat de visie in zijn geheel conflicteert met de kernwaarden of missie van een bedrijf. Er zal ook geen sprake zijn van een goede visie indien er geen samenhang bestaat tussen concern-, business unit- en afdelingsniveau.

Contact

Contante Omzet en Kassaregistratie

Lees verder

Deutsche Bank Debacle

Lees verder

Aandachtspunten Bij Financieringsaanvraag

Lees verder

Paniek In De ZZP Tent

Lees verder

Persbericht

Lees verder

Onvoorstelbare Zaken

Lees verder

Bedrijfsstrategie

Lees verder

Het Ontwikkelen Van Een Visie

Lees verder

Persoonlijke Matrix Analyse

Lees verder