Aandachtspunten bij financieringsaanvraag

Regelmatig kom ik met ondernemers in gesprek die hun financiering bij de bank niet rond krijgen. De meeste ondernemers vinden dit heel vreemd, want die geloven in hun product. “Zien de banken dan niet dat ik hier goud in handen heb? Ze snappen er niets van!” De emotie is begrijpelijk. Ondernemers zijn positief over hun product. Daar zijn het per slot van rekening ondernemers voor, maar ze komen van een koude kermis thuis zodra ze bij hun huisbank zijn geweest.

"kijken nog steeds naar dezelfde zaken als bijvoorbeeld 10 jaar geleden"

Vaak denken ondernemers ook dat de banken vroeger wel alles financierden, maar dat is niet waar. Banken kijken nog steeds naar dezelfde zaken als bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Natuurlijk is het verkrijgen van een financiering bij een bank moeilijker geworden. Dit komt o.a. door de strengere solvabiliteitseisen bij banken (Basel 3). Banken moeten meer eigen vermogen aanhouden om risico’s in te dekken. Hierdoor zijn ze kritischer en veeleisender geworden bij het aangaan van nieuwe risico’s. Er wordt echter nog steeds naar de dezelfde zaken gekeken als 10 jaar geleden. Sterker nog, elke investeerder kijkt naar de volgende 5 pijlers bij het overwegen van investeringen:

De 5 pijlers

 1. Ondernemer/ onderneming
  Visie & Strategie, SWOT, relevante opleiding/ kennis/ ervaring, marktanalyse, activiteiten e.d.
 2. Rentabiliteit
  Historische omzet, bruto winst, EBITDA. exploitatiebegroting, break-even omzet.
 3. Vermogen
  Samenstelling en ontwikkeling EV, solvabiliteitsratio, relatief t.o.v. branche.
 4. Liquiditeit
  Kasstroomoverzicht, liquiditeitsprognose, mutaties werkkapitaal.
 5. Zekerheden
  Verpanding, borgstelling, convenants, welke risico’s zijn er voor investeerder?

Hierbij is de eerste pijler misschien wel de belangrijkste, en als je niet voldoet aan 1 of 2 van de pijlers moet je dit compenseren met de andere pijlers. Dit was vroeger zo, en zal nog heel lang zo blijven. In een goed business – en financieel plan moeten de 5 pijlers behandeld worden. Zonder dergelijk plan heeft het weinig zin om überhaupt bij een investeerder (laat staan bank) aan te kloppen.

Ik adviseer om bij een kredietaanvraag van € 25.000 of meer een expert te raadplegen.

Waarom? Via een template via het internet kan iedereen toch een plan invullen? Klopt, maar een template invullen is iets anders dan een sterk plan met een bedrijfsanalyse (pijler 1) en een financiële analyse (pijler 2 t/m 4) opstellen waardoor u de kans op succes vergroot.

Van een kritische blik op, tot het volledig opstellen van, een ondernemingsplan kunt u bij Independent Advisors terecht.

Contact

Contante Omzet en Kassaregistratie

Lees verder

Deutsche Bank Debacle

Lees verder

Aandachtspunten Bij Financieringsaanvraag

Lees verder

Paniek In De ZZP Tent

Lees verder

Persbericht

Lees verder

Onvoorstelbare Zaken

Lees verder

Bedrijfsstrategie

Lees verder

Het Ontwikkelen Van Een Visie

Lees verder

Persoonlijke Matrix Analyse

Lees verder